Constante verandering is aan de orde van de dag bij organisaties. Steeds meer opleidingen besteden daarom aandacht aan veranderkunde.

Klantgerichter organiseren, verbetertrajecten, innovatieprogramma’s en kwaliteitsprojecten. Welke organisatie is er niet mee bezig? Tegenwoordig is verandermanagement steeds meer een integraal proces van technologische, organisatorische en menselijke factoren. Vooral de zachte kant van de organisatie, de mens, krijgt nu meer en meer aandacht.

Veranderkunde is een thema dat niet mag ontbreken in het curriculum. Het Edubook Veranderkunde leert je om veranderingen in organisaties te begrijpen en te begeleiden. Naast algemene veranderkundige modellen besteedt het Edubook veel aandacht aan de rol van de mens als veranderaar. De veranderaar speelt namelijk een cruciale rol bij het begeleiden van medewerkers en het succes van organisatieveranderingen hangt veelal af van de mogelijkheid om het gedrag van medewerkers aan te passen. Dat kost tijd en inzicht in het menselijk handelen. Daarom schenkt het Edubook ook aandacht aan de werking van het brein en gaat het in op waarom veranderen zo moeilijk is.

Door aandacht te geven aan de individuen in de organisatie en hun psychologische proces is het mogelijk om gedrag duurzaam te veranderen. Daarnaast wordt in het Edubook aandacht gegeven aan de processen en systemen: hoe zet je een verandertraject op? En hoe voer je het uit? Denk daarbij aan bijvoorbeeld een nieuw organogram, logo, klantsysteem, regels en afspraken, doorbelastingsystematiek, doelgroep en daarbij horende marketingacties.

De verschillende fases in het verandertraject komen aan bod: hoe voer je analyses uit, bepaal je een interventiestrategie en maak je keuzes in de interventies? Daarbij wordt gekeken naar wat je op omgevings-, organisatie-, team- en individueel niveau kunt doen.

Veranderkunde feature

De theorie in het Edubook wordt ondersteund door video’s en externe artikelen. Veel theorie wordt vertaald naar de leefwereld van de lezer, door de lezer aan de hand van open vragen na te laten denken over de laatste verandering die hij / zij heeft meegemaakt. In elk hoofdstuk zijn meerkeuzevragenvragen opgenomen waarmee de student kan testen of hij / zij het hoofdstuk voldoende begrepen heeft. Ook bevat bijna elk hoofdstuk een casus, zodat de student de theorie in praktijk kan brengen. Ten slotte staan op verschillende plaatsen in het Edubook video-interviews met veranderaars die vertellen over de praktijk. De inhoud komt terug uit een lange lijst van leidende managementliteratuur.

Het docentendashboard voor het Edumundo platform voor hoger onderwijs.

Het docentendashboard

Docenten krijgen bij het Edubook een zogenaamd dashboard, waarop zij de vorderingen van hun studenten kunnen monitoren. Zo kunnen zij onder andere zien of hun studenten hun opgaven hebben ingevuld en hoe lang zij daarover hebben gedaan. Verder toont het dashboard docenten met welke opgaven de studenten de meeste moeite hebben, zodat de docenten daar in de les nog wat extra aandacht aan kunnen besteden. Het dashboard biedt docenten de gelegenheid om zowel de hele klas als individuele studenten te volgen.

veranderkunde Edubook op een tablet
Top