WAAROM THE BASE

~/Views/edubook/the_base.cshtml

VOLLEDIGHEID

The Base is een digitaal lespakket bestaande uit drie verschillende Edubooktitels: (1) Studie & Loopbaan, (2) Projectmanagement en (3) Praktijkgericht onderzoek. Het lespakket bereidt studenten optimaal voor op de arbeidsmarkt.

toekomstbestendig

The Base is gericht op de ontwikkeling van diverse 21st century skills en voorziet studenten van een sterke basiskennis. De ontwikkeling en toepassing van vaardigheden staan in dit lespakket centraal. Deze skills zijn benodigd om goed te kunnen functioneren op de toekomstige arbeidsmarkt.

Aansluiting STUDENTENPOPULATIE

De vormgeving van The Base sluit uitstekend aan op de belevingswereld van de moderne student. Het leermiddel heeft een overzichtelijke lay-out en wordt ondersteund met hedendaagse voorbeelden, aansprekende illustraties en video’s.

Het digitale lespakket is ontwikkeld voor het hoger beroepsonderwijs. Door de toenemende relevantie van een aantal specifieke basisvaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, is het leermiddel relevant voor elke hbo-student. Het lespakket is inzetbaar tijdens de gehele studie en kan verspreid worden over jaar 1 t/m 4.

Een digitaal lespakket met drie verschillende titels die gericht zijn op de ontwikkeling van diverse vaardigheden die benodigd zijn om goed te kunnen blijven studeren, werken en bij te blijven. Dat is The Base. De titels (1) Studie & Loopbaan, (2) Projectmanagement en (3) Praktijkgericht onderzoek voorzien studenten van een sterke basiskennis en helpen ze bij de ontwikkeling van student naar young professional.

Gedurende het leertraject traint de student zichzelf op vaardigheden zoals: leren studeren, reflecteren, samenwerken, projectmatig werken, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, kritisch denken en het vinden en analyseren van informatie.

The Base bevat de volgende drie Edubook titels:

1. Studie & Loopbaan:

Het Edubook Studie & Loopbaan ondersteunt studenten tijdens de gehele studie bij de ontwikkeling als student, persoon en professional. De focus in deze uitgave ligt bij aanvang met name op leren studeren, het ontwikkelen van studievaardigheden en plannen en samenwerken. In de hoofdfase van de studie verschuift de focus naar zelfverkenning en loopbaanontwikkeling. Tijdens het gehele programma wordt een geïntegreerd portfolio opgebouwd dat de student tijdens en na de studie kan gebruiken.

2. Projectmanagement:

Het tweede onderdeel van het lespakket is het Edubook Projectmanagement. Deze uitgave is inzetbaar in verschillende leerjaren van uiteenlopende opleidingen, waarin gewerkt wordt aan projecten. Het Edubook is een interactief en adaptief leermiddel dat maximaal gericht is op toepassing van de principes en methodes van projectmanagement. Speciaal voor deze titel is de Agile5Aanpak voor projectmanagement (A5A) ontwikkeld. Dit is een praktisch stappenplan dat de meer traditionele watervalmethodiek combineert met zeer belangrijke principes van Agile/Scrum.

3. Praktijkgericht onderzoek:

Middels het Edubook Praktijkgericht onderzoek doorlopen studenten de gehele onderzoekcyclus. Hierbij worden de principes en opzet van een onderzoek volledig uitgewerkt. De volgende vier thema’s worden chronologisch doorlopen: (1) eisen aan een onderzoek en onderzoeker, (2) een onderzoek voorbereiden en ontwerpen, (3) een onderzoek uitvoeren en documenteren en (4) een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren.

Na het doorlopen van alle onderdelen van het lespakket zijn studenten optimaal voorbereid op de toekomst en zijn zij in staat goed te functioneren op de arbeidsmarkt.

The Base kan op de boekenlijst worden geplaatst, maar het is ook mogelijk om het lespakket via de begroting van het instituut aan te bieden. Het betreft een eenmalige aanschafprijs voor een gebruiksrecht gedurende de hele studie. Bovendien biedt Edumundo ondersteuning aan bij de implementatie.

Ontwikkelingen in het vakgebied

De arbeidsmarkt is onderhevig aan grote veranderingen. De toenemende mate van technologisering en robotisering speelt hierin een grote rol. Gevolgen hiervan zullen zichtbaar zijn in vrijwel elke sector. Functies veranderen in zekere mate of worden zelfs (gedeeltelijk) overgenomen door techniek.

Hogescholen dragen een grote verantwoordelijkheid om studenten voor te bereiden op dit turbulente werkveld. Schoolverlaters moeten bekend zijn met de technologische mogelijkheden en zij dienen in staat te zijn om zich deze nieuwe technieken eigen te maken.

Studenten zijn eigenlijk niet in staat om succesvol de arbeidsmarkt te betreden als zij zichzelf niet ontplooien door algemene vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, ondernemerschap, schriftelijke communicatie en het vinden en analyseren van gegevens aan te leren. Door gedurende de studie actief op deze vaardigheden te oefenen kunnen studenten zichzelf onderscheiden van de robot.

Top