Het Edubook Studie en loopbaanontwikkeling bevat een schat aan informatie en ‘tools’ die studenten kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun studievaardigheden.

Naast theorie over leren studeren vinden studenten er ook zelftests die inzicht geven in het eigen leergedrag. Ook moeten ze aan de slag met hun eigen motivatie. Het laatste deel van het Edubook bestaat uit een heuse ‘carrièrekit’ die de studenten tijdens het afstuderen en de stage voorziet van handige tools. In het Edubook Studie en loopbaanontwikkeling ligt de focus dus niet alleen op het eigenlijke studeren, maar ook op het ontwikkelen van professionele vaardigheden en een professionele werkhouding. Het Edubook bevat voldoende materiaal om het gedurende meerdere jaren in te zetten.

Dit Edubook is niet bedoeld als vervanger van de persoonlijke gesprekken over de studievoortgang. Het persoonlijk profiel van deze module helpt docenten echter om die gesprekken concreter en beter te maken.

Een interessant onderdeel van het Edubook Studie en loopbaanontwikkeling vormt het zogenaamde portfolio. Dit portfolio is vergelijkbaar met een LinkedIn-profiel. Studenten presenteren hierin zichzelf aan hun medestudenten, begeleiders en toekomstige werkgevers. Door dit in te vullen leren studenten om na te denken over hun eigen sterke kanten en over hoe zij zich straks op de arbeidsmarkt het beste kunnen profileren. Het (digitale) portfolio is geïntegreerd in de Edubook-omgeving en kan desgewenst worden geëxporteerd.

Het Edubook SLB is ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en wordt daar bij diverse opleidingen ingezet, evenals op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het persoonlijk portfolio van de student

Een interessant onderdeel van het Edubook SLB is het zogenaamde portfolio. Dit portfolio is te vergelijken met een LinkedIn-profiel. Studenten presenteren zichzelf hierin aan hun medestudenten, begeleiders en toekomstige werkgevers. Door dit in te vullen leren studenten om na te denken over hun eigen sterke kanten en over hoe zij zich straks op de arbeidsmarkt het beste kunnen profileren. Het (digitale) portfolio is geïntegreerd in de Edubook-omgeving en kan desgewenst worden geëxporteerd.

SLB portolio werkdocument

Het docentendashboard

Docenten krijgen bij het Edubook een zogenaamd dashboard, waarop zij de vorderingen van hun studenten kunnen monitoren. Zo kunnen zij onder andere zien of hun studenten hun opgaven hebben ingevuld en hoe lang zij daarover hebben gedaan. Verder toont het dashboard docenten met welke opgaven de studenten de meeste moeite hebben, zodat de docenten daar in de les nog wat extra aandacht aan kunnen besteden. Het dashboard biedt docenten de gelegenheid om zowel de hele klas als individuele studenten te volgen.

Het docentendashboard voor het Edumundo platform voor hoger onderwijs.
Studieloopbaanbegeleiding Edubook op een tablet
Top