Het Edubook Strategische marketing is een doorontwikkeling van het Edubook Marketing. Het verschilt in twee opzichten van deze titel. Allereerst heeft het meer aandacht voor het ontwikkelen van de marketingstrategie. Ten tweede gaat het veel uitgebreider in op de omgevingsanalyse. Daarbij hebben zowel de micro- als de meso- en de macro-analyse een eigen hoofdstuk gekregen.

De rest van het Edubook is hetzelfde als het reguliere Edubook Marketing. Dat wil zeggen dat het een prettig lezende inleiding op de marketing is, waarin studenten op een actieve manier de stof tot zich nemen dankzij een mix van theorie, blogs, video’s, opgaven en cases.

Het Edubook Strategische marketing wordt momenteel gebruikt bij Hogeschool Windesheim en InHolland.

Het docentendashboard

Docenten krijgen bij het Edubook een zogenaamd dashboard, waarop zij de vorderingen van hun studenten kunnen monitoren. Zo kunnen zij onder andere zien of hun studenten hun opgaven hebben ingevuld en hoe lang zij daarover hebben gedaan. Verder toont het dashboard docenten met welke opgaven de studenten de meeste moeite hebben, zodat de docenten daar in de les nog wat extra aandacht aan kunnen besteden. Het dashboard biedt docenten de gelegenheid om zowel de hele klas als individuele studenten te volgen.

Het docentendashboard voor het Edumundo platform voor hoger onderwijs.
Inleiding marketing Edubook op een tablet
Top