WAAROM EDUBOOK PROJECTMANAGEMENT

ADAPTIEF EN ITERATIEF

Het Edubook Projectmanagement stelt studenten in staat om op het eigen tempo te studeren. Deze uitgave bevat een unieke adaptieve en iteratieve aanpak en sluit daarmee aan op het onderwijs voor morgen met adaptief en uitdagend lesmateriaal

ACTIVERENDE METHODE

Projectmanagement is hét voorbeeld van een doe-vak en daar speelt het Edubook op in. Leren aan de hand van nieuwe aanpakken zoals Agile en Scrum. Geen lappen tekst, maar afwisseling van theorie en opdrachten. Door middel van tussentijdse toetsingen krijgt de student inzicht in de eigen kennis over het onderwerp.

VORMGEVING

De vormgeving van het Edubook Projectmanagement sluit volledig aan bij de belevingswereld van de moderne student. Aan de hand van aansprekende illustraties en video’s wordt de content op een speelse manier aangeboden. Alles om studenten te motiveren en beter te laten studeren.

Het Edubook Projectmanagement is ontwikkeld voor iedereen die projectmatig wil leren werken. De uitgave leent zich uitstekend voor de inzet in het (hoger) beroepsonderwijs. Zowel in de eerste leerjaren, als in de hoofdfase van uiteenlopende opleidingen waarin gewerkt wordt aan projecten.

Projectmatig kunnen samenwerken is een competentie die steeds belangrijker wordt en in vrijwel elke organisatie wordt gevraagd. Projectmanagement is een veelgebruikte werkwijze om mensen vanuit verschillende werkprocessen bij elkaar te brengen en via een bepaalde aanpak te laten werken aan een resultaat dat bijdraagt aan de doelen van een organisatie. Die aanpak is de afgelopen jaren sterk verbeterd en verder geperfectioneerd.

Zowel individueel als in groepjes

Het Edubook Projectmanagement beschrijft op een zeer praktische en toegankelijke manier wat projectmanagement is. Daarbij is er evenredig veel aandacht voor de principes van projectmanagement die reeds jaren de basis vormen van goed projectmatig werken en de meer recente ontwikkelingen met de focus op Agile werken. Deze uitgave maakt het mogelijk om zowel individueel als in teams te werken aan kennis en vaardigheden rond projectmanagement. Door de afwisseling van theorie en opdrachten wordt op een activerende methode aan basiskennis op het gebied van zowel de technische als menselijke kant van projectmanagement gewerkt. Door gebruik van het Edubook krijgen studenten meer zicht op de manier waarop zij en anderen binnen projecten samenwerken en wordt tevens duidelijk of er voldoende kennis van het vak is opgebouwd.

Met het complete stappenplan voor de uitvoering van een project ondersteunt het Edubook een succesvolle aanpak van projecten. Dit gebeurt door het maken van toegepaste vragen en opdrachten aan het eind van iedere module. Zo wordt op actieve wijze geleerd hoe projecten kunnen worden opgestart, doorlopen en afgerond.

Agile en scrum

Via een Scrum toolkit krijgt de student toegang tot belangrijke Agile hulpmiddelen, waarmee bijvoorbeeld het doel en de voortgang van een project kunnen worden bestudeerd. Door middel van reflectieve vragen krijgt de student inzicht in de eigen bijdrage bij de totstandkoming van een project, maar ook in de bijdrage van de andere teamleden. Dit stelt studenten in staat om de effectiviteit van de samenwerking te verbeteren.

Na deze uitgave te hebben doorlopen heeft de student goed zicht op de belangrijkste aspecten van projectmanagement en kan deze uit de voeten met zowel de watervalmethode als recente aspecten van projectmatig werken zoals Agile werken en Scrum.

Ontwikkelingen in het vakgebied

Projectmanagement is een onmisbare skill die steeds belangrijker wordt voor het huidige en toekomstige werken. De (technologische) veranderingen in de wereld volgen elkaar razendsnel op en dit heeft zijn weerslag op organisaties. Zij moeten wendbaar zijn en dus in staat zijn mee te bewegen met of zelfs te anticiperen op deze veranderingen.

Dit meebewegen gebeurt voor een belangrijk deel door middel van werkzaamheden die op een projectmatige wijze moeten worden aangepakt. Er wordt gewerkt met wisselende opdrachten, voor verschillende opdrachtgevers en in steeds anders samengestelde teams. Van deze teams wordt ook meer en meer verwacht dat ze zelfsturend zijn.

Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen. Er zijn er steeds meer zelfstandigen die in wisselende samenstellingen aan wisselende opdrachten werken.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden ook tot het gebruik van nieuwe methoden van projectmanagement. De klassieke watervalmethode kent meer en meer zijn beperkingen in minder stabiele omgevingen. Meer adaptieve methodes als Scrum zijn sterk in opkomst maar worden nog niet altijd breed toegepast buiten de ICT, waar deze van origine werd ingezet.

Voor studenten betekent dit dat ze straks terecht komen in een sterk veranderende arbeidsmarkt waarin beroepsoverstijgende competenties zoals projectmanagement onmisbaar zijn. Dit vereist dat ze in het onderwijs al methoden en technieken moeten leren om projectmatig te werken. Tevens dienen ze zich te ontwikkelen op de hiervoor benodigde soft skills zoals samenwerken, vraaggericht werken en stakeholdermanagement. Tot slot is aandacht voor bepaalde houdingsaspecten zoals een onderzoekende houding, aanpassingsvermogen en proactief handelen onmisbaar.

Projectmanagement Edubook op een tablet
Top