WAAROM EDUBOOK PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

PRAKTIJKGERICHT

Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij voeren studenten opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de beroepspraktijk van een specifieke opdrachtgever. Het onderzoek staat hierbij te allen tijde in dienst van het beroepsproduct.

CUMULATIEVE OPBOUW

De inhoud van het Edubook is opgebouwd in drie fases: gegevens verzamelen, analyseren en toepassen. Aan de hand van deze stappen worden kennis en vaardigheden op een cumulatieve wijze bijgebracht.

UNIVERSEEL

Het Edubook maakt duidelijk onderscheid tussen het onderzoek en de opdracht. Het voordeel hiervan is dat de basis onderzoeksvaardigheden toegepast kunnen worden in verschillende praktijksituaties en disciplines.

Het Edubook Praktijkgericht onderzoek komt bij veel opleidingen in het Hoger beroepsonderwijs van pas. Het leermiddel kan uitstekend worden ingezet bij economische en financiële studies.

Het Edubook introduceert praktijkgericht onderzoek en werkt de principes en opzet van een onderzoek volledig uit. Deze uitgave kan vanaf het eerste leerjaar tot en met de afronding van een afstudeeropdracht worden ingezet.

Bovendien is het Edubook ook nuttig voor studenten van andere studies die hun onderzoeksvaardigheden willen vergroten.

Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is het perfecte leermiddel om studenten te ondersteunen bij het opbouwen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

Het Edubook kent een logische en chronologische opbouw. De volgende drie fases worden opeenvolgend doorlopen:

1. Gegevens verzamelen:

In de eerste fase leren studenten de principes en methoden van data verzamelen. Bij deze fase gaat het om het op een duidelijke en verantwoorde wijze toepassen van relevante methoden van onderzoek. Het doel hiervan is dat de student uiteindelijk een betrouwbare beschrijving of verkenning uit kan voeren.

2. Analyseren:

In deze fase gaan studenten met de gevonden kennis en data aan de slag door het te analyseren, beoordelen en voor te schrijven. In dit thema wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan logisch denken en het maken van oorzaak-gevolgschema’s.

3. Toepassen:

In de laatste fase leert de student de verworven vaardigheden toe te passen om daarmee praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren. Stap voor stap wordt kennis gemaakt met activiteiten en producten voor de uitvoering van een praktijkopdracht. Bovendien wordt in deze fase ingegaan op lastige zaken zoals het gesprek met de opdrachtgever en het zoeken en beoordelen van oplossingen.

De opbouw van het Edubook heeft als voordeel dat de kennis en vaardigheden cumulatief worden bijgebracht en er een duidelijke scheiding is tussen het doen van onderzoek en het maken van een beroepsproduct. Door deze duidelijke scheiding leert de student de basis onderzoeksvaardigheden toe te passen in verschillende praktijksituaties en disciplines. Studenten van verschillende opleidingen bouwen daardoor dezelfde, uitwisselbare onderzoeksvaardigheden en -kennis op. Dit is niet alleen efficiënt, maar ook flexibel voor zowel studenten (bij het volgen van verschillende opleidingstrajecten) als docenten.

Tot slot staan het ontwikkelen van een onderzoekende houding, logisch en kritisch denken en het belang van betrouwbaarheid in het gehele Edubook centraal.

Ontwikkelingen in het vakgebied

Vandaag de dag is het leveren van een bijdrage aan het functioneren of verbeteren van organisaties een belangrijk onderdeel in het werk van professionals. Het maken van beroepsproducten, zoals adviezen en ontwerpen spelen hierbij een grote rol. Competenties als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en informatievaardigheden zijn in deze moderne maatschappij van onmisbare waarde. Om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij dienen studenten opgeleid te worden tot deskundige professionals. Het doen van onderzoek zal naar verwachting een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het Edubook Praktijkgericht onderzoek bereidt studenten daar grondig op voor. In het Edubook komen enkele 21st century skills prominent naar voren, waarbij de student leert om methodisch en betrouwbaar onderzoek uit te voeren. Op deze manier ondervindt de student hoe een relevante bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de beroepspraktijk.

Praktijkgericht onderzoek Edubook op een tablet
Top