In de eenentwintigste eeuw worden van iedereen vaardigheden op het gebied van ondernemerschap verwacht. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers dienen zich pro-actief en ondernemend op te stellen.

Vandaar dat ondernemerschap op steeds meer mbo-opleidingen wordt onderwezen. In het Edubook Ondernemerschap krijgen mbo-studenten alle facetten van het ondernemerschap voorgeschoteld, van de wet- en regelgeving tot de weerbarstige praktijk. Naast theorie bevat het Edubook video’s, blogs en opgaven die studenten helpen om de stof op een actieve manier tot zich te nemen.

Ondernemerschap ondernemingsplan werkdocument

Een ondernemingsplan

Om studenten de gelegenheid te geven om iets te doen met de geleerde stof biedt dit Edubook hun de mogelijkheid om een (digitaal) ondernemingsplan op te stellen voor hun eigen bedrijf. Op die manier zal de theorie beter bij hen beklijven. Studenten maken in de modules verschillende opdrachten die gericht zijn op hun (fictieve) ondernemingsplan. Deze resultaten worden automatisch aan het sjabloon ondernemingsplan toegevoegd. Dit ondernemingsplan is opgebouwd op basis van het Business Model Canvas model van Alexander Osterwalder”. Na afronding van de modules kan de student het ondernemingsplan verder redigeren en presenteren. In de loop van de tijd ontstaat hierdoor een compleet ondernemingsplan, waarmee studenten hun docenten kunnen laten zien hoe zij de stof hebben verwerkt.

Het docentendashboard voor het Edumundo platform voor hoger onderwijs.

Het docentendashboard

Docenten krijgen bij het Edubook een zogenaamd dashboard, waarop zij de vorderingen van hun studenten kunnen monitoren. Zo kunnen zij onder andere zien of hun studenten hun opgaven hebben ingevuld en hoe lang zij daarover hebben gedaan. Verder toont het dashboard docenten met welke opgaven de studenten de meeste moeite hebben, zodat de docenten daar in de les nog wat extra aandacht aan kunnen besteden. Het dashboard biedt docenten de gelegenheid om zowel de hele klas als individuele studenten te volgen.

ondernemerschap Edubook op een tablet
Top