WAAROM EDUBOOK ONDERNEMERSCHAP?

ONDERNEMINGSPLAN

Tijdens het doorlopen van het gehele Edubook werkt de student aan de hand van verschillende opdrachten aan een (fictief) digitaal ondernemingsplan. In de loop van de tijd ontstaat hierdoor een compleet ondernemingsplan, waarmee studenten hun docenten laten zien hoe zij de stof hebben verwerkt.

INTERACTIE

Het Edubook Ondernemerschap bevat naast tekst ook videomateriaal, artikelen, links naar belangrijke websites en interactieve oefenopdrachten. Tot slot eindigt iedere module met formatieve toetsing door middel van meerkeuzevragen en bevat iedere module diverse interactieve werkvormen om tevens actief aan de slag te gaan met de studenten.

PRAKTIJKGERICHT

Het leermiddel laat studenten op een toegankelijke manier kennismaken met de theorie. Daarnaast is er veel aandacht over de toepassing van deze theorie in de dagelijkse praktijk. Na afronding van het programma heeft de student een duidelijk beeld van ondernemerschap en de nodige basiskennis om in de toekomst zelf te gaan ondernemen. Focus ligt hierbij op het starten en runnen van een (zzp-)onderneming.

Het Edubook Ondernemerschap is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 4). De student maakt op deze manier kennis met ondernemerschap aanvullend op de vakopleiding die bij het mbo wordt aangeboden. Het pakket is unit-overstijgend geschreven en daarom toepasbaar in veel verschillende beroepsopleidingen. Docenten hebben zelf de vrije hand in de beroepsspecifieke invulling.

Het Edubook Ondernemerschap laat studenten op een uitdagende manier kennismaken met allerlei aspecten van ondernemerschap. De stof bestaat uit een handleiding en tien modules, te vergelijken met hoofdstukken uit een boek. Tijdens het doorlopen van de modules worden alle facetten van het ondernemerschap behandeld, van wet- en regelgeving tot de weerbarstige praktijk van het starten en runnen van een (zzp-)onderneming.

In het Edubook staat in de eerste module de ondernemer als persoon centraal. Hierbij komen onderwerpen zoals de ondernemerschapscompetenties, motivatie, ambitie en het carrièreperspectief aan bod. Later wordt er gekeken naar de onderneming zelf. Zaken zoals het bedenken van een unieke bedrijfsnaam en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel worden besproken. Tevens wordt er aandacht besteed aan de verschillende rechtsvormen, samenwerkingsvormen en relevante wet- en regelgeving. In de volgende modules worden onderwerpen zoals de doelgroep, het marketingplan, inkomen en verkopen en het belang van netwerken behandeld.

In de module over het maken van een marketingplan worden verschillende onderwerpen één voor één belicht, zoals: de marketingstrategie, marketingmix, marketingcommunicatie, online marketing en de productlevenscyclus & adoptiecurve. Tevens vindt er in iedere module een theoretische verdieping plaats, bijvoorbeeld op gebied van de BCG-matrix.

Ook het financiële aspect van ondernemerschap komt aan bod. Enerzijds is er aandacht voor de verschillende financieringsvormen, zoals een starterslening, microfinanciering en crowdfunding. Anderzijds is er aandacht voor de financiële sturing van een onderneming. Belangrijke onderwerpen van deze module zijn: de belastingen (btw en inkomstenbelasting), de privébegroting en het verdienmodel, begroten (exploitatie- en liquiditeitsbegroting), de break-evenafzet en -omzet en tot slot de jaarstukken (balans en resultatenrekening).

Alle theorie wordt zo eenvoudig mogelijk besproken en waar nodig ondersteund met video’s. Zodoende zijn deze modellen ook toegankelijk voor studenten van beroepsopleidingen die niet economie zijn gericht.

Tijdens het doorlopen van het gehele Edubook maken studenten in de modules verschillende opdrachten die gericht zijn op een (fictief) ondernemingsplan. De antwoorden op de opdrachten worden automatisch verzameld in een document dat aan het eind vanuit het Edubook gedownload kan worden: het ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan is opgebouwd op basis van het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder. Na afronding van de modules kan de student de antwoorden in het ondernemingsplan verder aanvullen, redigeren en presenteren.

Het Edubook maakt naast theorie ook gebruik van interactieve werkvormen, testen, meerkeuzevragen, videomateriaal, polls en externe artikelen. Dit alles zorgt voor een activerende en effectievere manier van leren.

Ontwikkelingen in het vakgebied

In de eenentwintigste eeuw wordt van iedereen vaardigheden op het gebied van ondernemerschap verwacht. Ook als je geen eigen bedrijf hebt (en ook niet wilt gaan starten), kan het vak ondernemerschap toch van groot belang zijn. Ondernemerschap is namelijk meer dan alleen het starten van een eigen bedrijf. Het is het zien en grijpen van kansen die op je pad komen. Dit kan persoonlijk met een ondernemende houding (intrapreneur), maar ook als ondernemer die voor zijn/haar eigen risico aan het werk is (entrepreneur). Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers dienen zich proactief en ondernemend op te stellen.

ondernemerschap Edubook op een tablet
Top