WAAROM EDUBOOK MARKTONDERZOEK

AANSLUITING STUDENT

Studenten waarderen de beknopte wijze waarmee de content is geschreven. Zij raakt de kern, zonder dat dat ten koste gaat van de diepgang. Daarnaast vindt de kennisoverdracht niet alleen tekstueel maar ook visueel plaats.

INTERACTIEVE MOGELIJKHEDEN

Het Edubook Marktonderzoek is een interactief leermiddel waarin gebruik wordt gemaakt van aansprekende voorbeelden en ondersteunende video’s. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met zowel open als gesloten oefenvragen.

UP-TO-DATE

Bij ontwikkelingen in het vakgebied wordt het Edubook regelmatig bijgewerkt door de auteur. Hierdoor is de informatie altijd up-to-date en bevat het de nieuwste inzichten uit het vakgebied.

Het Edubook Marktonderzoek is van groot belang voor studenten van economische en/of commerciële hbo-opleidingen met marktonderzoek als vak.

Dankzij de opzet van het Edubook kan het meerdere jaren worden ingezet. Eerstejaarsstudenten vinden er een gedegen inleiding in het marktonderzoek; voor latere jaren bevat het uitgebreide verdieping.

In het Edubook Marktonderzoek wordt de volledige marktonderzoekcyclus beschreven, van probleemstelling tot en met rapportage. Hierbij komen zowel de theorie als de praktijk grondig aan bod. Zodoende bevat het Edubook alles wat studenten van economische opleidingen dienen te weten over marktonderzoek.

Opzet en uitvoering

Na een korte introductie, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan een onderzoekende houding en regelgeving, wordt ingegaan op de opzet van een marktonderzoek. Alle onderzoeksfases worden hierbij één voor één toegelicht: de aanleiding, het vooronderzoek, de doel- en probleemstelling, de verschillende soorten vragen en het uitvoeren van een steekproef.

In de volgende modules ligt de nadruk op de uitvoering van marktonderzoek. Hierbij komen de verschillende marktonderzoeksvormen, -methoden en -technieken aan bod, met de nadruk op deskresearch en kwalitatief marktonderzoek.

Analyseren en rapporteren

Daarna volgt de module analyseren en rapporteren. Hierin wordt uitgelegd wat komt kijken bij het analyseren en rapporteren van onderzoeksdata en complexe statistische analyses. Onderwerpen als correlatieanalyses, enkelvoudige en meervoudige regressie, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsing passeren hierbij de revue.

Het Edubook Marktonderzoek bevat tal van ondersteunende video’s, bijvoorbeeld over de werking van SPSS. Tevens zit het vol met actuele voorbeelden, wat de theorie een stuk aantrekkelijker maakt. Ook biedt het studenten de mogelijkheid om tussentijds te oefenen aan de hand van open en gesloten vragen. Tot slot bevat het een oefententamen.

Ontwikkelingen in het vakgebied

Voor veel bedrijven is marktonderzoek van essentieel belang. Marktinformatie vormt één van de belangrijkste onderdelen van een businessplan. Uit marktonderzoek verkregen informatie is vaak zeer waardevol: ‘knowledge is power’.

Bij het nemen van ondernemings- en marketingbeslissingen bestaat vaak veel behoefte aan marktinformatie, bijvoorbeeld over de bedrijfstak, de doelgroep en specifieke concurrenten. Onder andere bij productintroducties, marktuitbreidingen en productinnovaties is marktinformatie van cruciaal belang. De verzamelde informatie en inzichten vergroten de kans op succesvolle besluitvorming en helpen om risico’s te reduceren.

Momenteel maakt het vakgebied marktonderzoek een enorme verschuiving door. Deze verschuiving heeft alles te maken met data (analytics). Tegenwoordig is het via online tools relatief eenvoudig om data te raadplegen. Het aantal data analytics en visualisatie tools is de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Deze verschuiving heeft het marktonderzoek veranderd. Waar onderzoek voorheen met behulp van papieren vragenlijsten en telefonische enquêtes plaatsvond, gebeurt dit vandaag de dag allemaal online. Naar verwachting zal het gebruik van traditionele testmethoden, zoals enquêtes, monitors, trackers en steekproeven, nog verder afnemen. Social media en observatie zullen daarentegen een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

De toegevoegde waarde van een marktonderzoeker verandert mee. Door de overvloed aan data is het verzamelen van informatie niet langer meer zijn hoofdtaak. In plaats daarvan komt de nadruk steeds meer te liggen op het vertalen van deze informatie naar de juiste inzichten. Hierdoor zal een marktonderzoeker steeds meer de rol van een consultant aannemen.

Marktonderzoek Edubook op een tablet
Top