Managen is meer dan intuïtie alleen. Managers baseren hun beslissingen immers voor een belangrijk deel op harde cijfers, zoals kostprijzen en break-evenpoints.

In het Edubook Management accounting leren studenten hoe zij dergelijke berekeningen kunnen maken en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere kostprijsberekeningen (o.a. absorption costing en direct costing) en methoden van kostenverbijzondering. Ook de break-even- en de verschillenanalyse passeren de revue. Naast theorie bevat het Edubook Management accounting een groot aantal (digitale) opgaven en cases, die studenten in de gelegenheid stellen om met de theorie te oefenen.

Dit Edubook is ontwikkeld in samenwerking met docenten van de Hanzehogeschool Groningen, waar het wordt gebruikt door de eerstejaarsstudenten van het Instituut voor Financieel Economisch Management.

Het docentendashboard

Docenten krijgen bij het Edubook een zogenaamd dashboard, waarop zij de vorderingen van hun studenten kunnen monitoren. Zo kunnen zij onder andere zien of hun studenten hun opgaven hebben ingevuld en hoe lang zij daarover hebben gedaan. Verder toont het dashboard docenten met welke opgaven de studenten de meeste moeite hebben, zodat de docenten daar in de les nog wat extra aandacht aan kunnen besteden. Het dashboard biedt docenten de gelegenheid om zowel de hele klas als individuele studenten te volgen.

Het docentendashboard voor het Edumundo platform voor hoger onderwijs.
managementaccounting Edubook op een tablet
Top