WAAROM EDUBOOK MANAGEMENT ACCOUNTING?

OEFENMATERIAAL

Het Edubook Management Accounting bevat naast theorie veel tussentijdse oefenopdrachten. Daarnaast worden alle modules afgesloten met een groot aantal (digitale) opgaven en een casus. Dit stelt studenten in de gelegenheid om de theorie direct in de praktijk te brengen.

GEAUTOMATISEERDE FEEDBACK

Veel tussentijdse oefenopdrachten zijn voorzien van geïntegreerde feedback. Studenten worden stap voor stap meegenomen in het vakgebied. Door de geautomatiseerde feedback kunnen ze de oefeningen zelfstandig maken.

DIFFERENTIATIE

De opdrachten in het Edubook variëren in niveau van één ster (beginnersniveau) tot en met drie sterren (eindniveau). De feedback helpt gebruikers om het eigen niveau in te schatten en te verhogen.

Het Edubook Management Accounting is bruikbaar in verschillende leerjaren van diverse opleidingen. Qua niveau sluit het perfect aan bij eerstejaarsstudenten van financiële opleidingen, maar het past ook goed bij opleidingen waar studenten een financieel economische basis moet worden aangeleerd. Hierbij valt te denken aan facilitymanagement, logistiek, bedrijfskunde, hotelmanagement en commerciële economie. Tevens kan het Edubook in hogere leerjaren van economische- en commerciële opleidingen worden gebruikt.

In het Edubook Management Accounting leren studenten hoe zij berekeningen kunnen maken en interpreteren. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere kostprijsberekeningen, kostencalculaties en methoden van kostenverbijzondering.

Bij het onderwerp kostprijsberekening wordt het verschil tussen de begrippen vaste en variabele kosten en directe en indirecte kosten uitgebreid omschreven. De begrippen worden niet alleen in platte tekst uitgelegd, maar ook visueel en doormiddel van formules en berekeningen. Daarnaast worden de kostencalculaties: absorption costing en direct costing behandeld, waarbij aandacht is voor de kostprijs, het bedrijfsresultaat en de invloed van wijzigingen in de voorraad. Door middel van tussentijdse oefenopgaves worden studenten stap voor stap getraind.

Binnen het thema kostenverbijzondering staat de volgende vraag centraal: op welke manier kunnen indirecte kosten berekend worden in de kostprijs? Dit blijkt een uitdaging te zijn, vooral wanneer er sprake is van vervaardiging van meerdere producten (heterogene productie). Diverse eenvoudige en complexe verbijzonderingsmethodes worden aangeboden, zoals de opslagmethode, de kostplaatsenmethode en activity based costing.

Verder worden in het Edubook de break-even- en de verschillenanalyse behandeld. Bij de break-evenanalyse ligt de nadruk op het berekenen van het break-evenpunt en de hefboomwerking. Bij de verschillenanalyse ligt de nadruk op het budget-, efficiëntie-, prijs- en het bezettingsverschil.

Naast theorie bevat het Edubook Management Accounting een groot aantal (digitale) opgaven en cases, die studenten in de gelegenheid stellen om met de theorie te oefenen. Elke module sluit af met diverse oefenopdrachten, ondergebracht in verschillende niveaus van één (beginner) tot en met drie sterren (eindniveau).

Vragen die in het Edubook Management Accounting aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
Hoe kan ik op systematische wijze de organisatie beheren?
Hoe bereken ik de kostprijs van mijn product?
Welk bedrijfsresultaat kan ik verwachten op basis van de berekende kostprijs?
Op welke manier kan ik indirecte kosten toerekenen aan mijn producten?
Hoeveel producten moet ik verkopen om quitte te spelen?
Hoe kan ik het verschil tussen werkelijke en toegestane kosten verklaren?

Ontwikkelingen in het vakgebied

De basis van management accounting is door de jaren heen niet wezenlijk veranderd, maar op specifieke terreinen is er wel sprake van ontwikkelingen. In dit Edubook wordt hier aandacht aan besteed: er wordt bijvoorbeeld ingegaan op het toenemend belang van activity based costing.

managementaccounting Edubook op een tablet
Top