WAAROM EDUBOOK FUNDAMENTEN VAN FINANCE & CONTROL

DIFFERENTIATIE

De opdrachten in het Edubook Fundamenten van Finance & Control zijn ondergebracht in verschillende niveaus van 1 (beginner) tot en met 3 sterren (eindniveau). Daarnaast helpt feedback bij de opgaven gebruikers om het eigen niveau in te schatten en te verhogen.

BEREKENING EN TERMINOLOGIE

In het Edubook Fundamenten van Finance & Control staan berekeningen en terminologie centraal. Doordat relevante begrippen één voor één worden geïntroduceerd en gedefinieerd, worden gebruikers stap voor stap meegenomen in het vakgebied. Dit maakt de leerstof uitermate geschikt voor gebruikers zonder voorkennis van het vak.

VISUELE AANPAK

De opmaak van dit Edubook is luchtig en rijk aan beeld. Zij sluit goed aan bij de leefwereld van de moderne student en is sterk ondersteunend aan het leerproces (blended learning).

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control is een inleiding bedrijfseconomie voor financiële en niet-financiële studies.

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control is een digitaal theorie- opgaven- en uitwerkingenboek in één, dat zowel in het propedeusejaar als in de hogere leerjaren toepasbaar is. Indien gewenst kunnen de modules op maat worden aangepast. De leerstof bestaat uit twee onderdelen:

Het Edubook Fundamenten van Finance & Control verschaft de basiskennis voor het professioneel begrijpen, verwerken en analyseren van (financiële) gegevens. Daarnaast geeft het inzicht in de inrichting en optimalisering van bedrijfsprocessen. Berekeningen en terminologie staan in deze uitgave centraal. Doordat relevante begrippen één voor één geïntroduceerd en gedefinieerd worden, wordt de student stap voor stap wegwijs gemaakt in het vakgebied. Dit maakt de leerstof uitermate geschikt voor studenten zonder voorkennis van het vak. Het Edubook is geschreven door Sijbren Hogewerf, Anka Goos en Sonni Jensen.

De vragen die in bovenstaande afbeelding worden beschreven zijn allen gerelateerd aan keuzes die organisaties dienen te maken. Hoe beter hierbij de besluitvorming, hoe groter de kans dat organisaties hun doelstellingen weten te realiseren. Aan de hand van het Edubook Fundamenten van Finance & Control leren studenten hoe zij een waardevolle bijdrage aan deze besluitvorming kunnen leveren.

Bedrijfseconomie Edubook op een tablet
Top