WAAROM EDUBOOK BEDRIJFSADMINISTRATIE

DIFFERENTIATIE

Het Edubook Bedrijfsadministratie bevat de basiskennis voor het voeren van de financiële administratie in een organisatie. De theorie wordt duidelijk uitgelegd aan de hand van voorbeelden. De opgaven zijn ingedeeld in drie verschillende inhoudelijke niveaus.

DOCENTENDASHBOARD

Met het unieke docentendashboard kunnen docenten de voortgang per student tot in detail volgen. Het geeft hun zicht op de inzet en de prestaties van hun studenten. Zodoende weten zij steeds op welk niveau hun studenten presteren en welke onderwerpen meer aandacht behoeven.

VIJF FEEDBACKSTAPPEN

Het Edubook Bedrijfsadministratie stelt studenten in staat om zelf aan de slag te gaan. Bij veel opdrachten in het werkboek krijgen zij feedback in vijf stappen, waardoor zij steeds verder op weg worden geholpen. Met behulp van het docentendashboard kunnen docenten per stap zien met welke onderdelen van de stof hun studenten moeite hebben.

In het Edubook Bedrijfsadministratie worden alle onderdelen behandeld van het voeren van de financiële administratie. Deels worden deze aangeboden als basismodule (zoals grootboekrekeningen en journaliseren), deels als verdiepende module (zoals converteerbare obligaties, inruil van vaste activa en dubieuze debiteuren). Afhankelijk van het lesprogramma kunnen docenten zelf bepalen welke modules zij hun studenten voorschotelen.

Het Edubook Bedrijfsadministratie gaat van start met de uitleg van de balans, het vertrekpunt van iedere administratie. Vanuit de balans wordt duidelijk gemaakt hoe financiële gegevens in de administratie dienen te worden verwerkt. Hierbij komen grootboekrekeningen, de kolommenbalans en het journaliseren aan bod. Deze theorie kan de student vervolgens zelf toepassen. Met de opgedane kennis kunnen studenten alle soorten financiële transacties verwerken.

Binnen de theorie over de balans wordt gestart met de liquide middelen (kas- en bankboek), waarna de hele balans wordt uitgelegd, van debiteuren tot aan voorraadwaardering, privé, voorzieningen, leningen, crediteuren, enzovoort. Het Edubook Bedrijfsadministratie is een volledige leermethodiek die past binnen het blended lesontwerp.

Studenten kunnen zelf aan de slag met het Edubook. Bij veel opdrachten in het werkboek geeft het systeem feedback in vijf stappen. Op die manier wordt de student, indien nodig, steeds verder op weg geholpen. Via het docentendashboard kunnen docenten zien hoeveel en welke feedback studenten nodig hebben om de opgaven te maken.

Elk hoofdstuk bestaat uit vijf tot tien opgaven van verschillend moeilijkheidsniveau. Met behulp van adaptieve feedback helpt het systeem studenten bij het vinden van het juiste antwoorden.

De digitale oefenomgeving bevat momenteel enkel opgaven. In de loop van schooljaar 2017 wordt zij uitgebreid met de bijbehorende theorie en zal zij de complete stof voor het eerstejaarsvak Boekhouden bevatten.

De digitale oefenomgeving is specifiek bedoeld voor studenten de beginnen met boekhouden, zoals eerstejaarsstudenten van financieel-economische opleidingen. Zij wordt onder andere gebruikt op de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zeeland.

ONTWIKKELINGEN IN HET VAKGEBIED

Iedere organisatie voert een (financiële) administratie en is verplicht de resultaten hiervan te publiceren. Accurate informatie vormt een zeer belangrijke factor in de besluitvorming van organisaties. Nauwkeurige verwerking van de financiële gegevens is dan ook een vereiste. Natuurlijk komt de automatisering binnen organisaties hierbij goed van pas. Toch is het van belang dat studenten zelf over deze kennis beschikken, opdat zij in staat zijn om administratieve gegevens te verzamelen, te interpreteren, te controleren en te corrigeren. Dat kunnen zij alleen maar wanneer zij zelf een administratie weten in te richten en te voeren.

Boekhouden Edubook op een tablet
Top