Managementgames/businessgames bieden een praktische online ervaring, waarin teams een fictief bedrijf runnen. In een veilige omgeving, waar fouten maken is toegestaan. Ervaar de motiverende competitiestrijd tijdens een introductieweek, training, (inter)nationale competitie, afsluitende projectopdracht of als onderdeel van een collegevak.

Sneakergame

Sneakers Inc.

Handelssimulatie | Eerste- en tweedejaarsstudenten hbo/wo

Binnen deze businessgame zijn studenten het managementteam van een nieuw bedrijf dat handelt in sneakers. Zij analyseren de markt(en) en bedenken hoe zij zich gaan onderscheiden van de concurrentie. Elk team kiest een eigen strategie en de doelen die het wil bereiken. Bij beslissingen implementeren studenten hun strategie door het nemen van tactische keuzes en zien zij vervolgens of deze keuzes hebben geleid tot het beoogde resultaat en of doelstellingen zijn behaald.

the chocolate firm

The Chocolate Firm

Productiesimulatie | Derde- en vierdejaarsstudenten hbo/wo

Studenten vormen in deze game het managementteam van een productieonderneming. Na een uitgebreide marktanalyse leggen zij hun bedrijfsplan vast. Vervolgens maken zij tactische keuzes voor het bedrijfsproces middels de Value-chain van Porter, waarmee zij het bedrijfsplan en hun doelstellingen trachten te realiseren. De simulatie biedt veel bedrijfseconomische calculaties en behandelt de financiële kengetallen.

business abroad managementgame

PhoneVentures (internationale game)

Internationale managementsimulatie | Tweede- tot vierdejaarsstudenten hbo/wo

Binnen deze businessgame vormen studenten het management van een startend internationaal smartphonemerk. Zij analyseren de verschillende afzetmarkten en hun unieke demografie en culturele verschillen. In het bedrijfsplan bepaalt het management de visie, onderscheidend vermogen, jaarlijkse doelstellingen en wat het na vijf jaar wil realiseren. Vervolgens bepaalt het management op tactisch niveau waar het hoofdkantoor komt te staan en op welke afzetmarkten het actief wil zijn.

my marketing experience

My Marketing Experience

Marketingsimulatie | Eerste- en tweedejaarsstudenten hbo/wo

In deze Engelstalige marketingsimulatie vormen deelnemende teams de verantwoordelijke marketingafdeling van een bestaand spijkerbroekmerk. Zij analyseren de markt en de concurrentie en bepalen door middel van segmentatie op welke doelgroep zij zich willen richten en hoe zij zich wensen te positioneren. Vervolgens passen zij de marketingmix toe om deze doelgroep te bereiken.

prosim advanced

Prosim Advanced

Algemene managementgame | Eerste- tot vierdejaarsstudenten hbo/wo

ProSim Advanced is een flexibele handelssimulatie. Door het modulaire karakter is deze businessgame volledig naar wens in te richten. Deelnemers vormen het management van een bestaande handelsonderneming en bepalen de strategie van de onderneming. Daarna nemen zij beslissingen over de inkoop, opslag en logistiek, HR, marketing en finance van de onderneming. De resultaten worden middels de balanced-scorecardmethode teruggekoppeld.


Heeft u interesse in een managementgame?

Neem contact op

Waarom een managementgame

Theorie in de praktijk

Theorie toepassen in de praktijk, dat kan in een businessgame. Modellen komen tot leven en de student heeft zelf invloed op de beweging van de modellen, waardoor hij/zij veel effectiever leert.

Oefenomgeving

Droog oefenen en fouten maken, dat kan en mag in een businessgame. In een veilige omgeving kun je diverse scenario's van zowel strategie als operatie uitproberen.

Groepscohesie

Samenwerken in teams blijft heel belangrijk. In een businessgame ga je in een groep samen beslissingen nemen en feedback analyseren.

Top