WAAROM COLLEGE COINS

Studiesucces

Door het vergroten van intrinsieke en extrinsieke motivatie kan studiesucces worden verbeterd. De College Coins app daagt studenten uit en stimuleert hen om zo goed mogelijk te presteren.

Digitalisering in het onderwijs

Het ICT-gebruik neemt bij zowel onderwijsinstellingen, studenten als het werkveld sterk toe. De app speelt flexibel in op de veranderende beroepspraktijk en het type student: Generatie Z.

Flexibel

De app is gemakkelijk te implementeren in huidige curricula. Het programma kan gekoppeld worden aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. De opdrachten worden op maat ingevuld.

College Coins

Het hedendaagse onderwijs heeft met turbulente ontwikkelingen te maken. Zo zijn er ambitieuze ontwikkelingen op het gebied van bildung, community vorming, digitalisering en het benaderen van de student als partner. Daarnaast kampen opleidingen met problemen als ongemotiveerde studenten, hoge uitvalpercentages en gering studiesucces. Verder hebben zij te maken met snelle veranderingen in de leefwereld van hun studenten en in het werkveld waarvoor zij hun studenten opleiden. De nieuwe College Coins app en de daaraan complementerende onderwijsconcepten spelen op deze ontwikkelingen in en zijn daarmee mogelijk de sleutel tot succes.

Studenten app

De College Coins app brengt gamification naar het onderwijs. De app maakt het onderwijs niet alleen een stuk leuker en uitdagender maar ook echter. College Coins biedt docenten, opdrachtgevers en de Hogeschool de mogelijkheid om opdrachten/challenges klaar te zetten en te versturen naar studenten. Wanneer een docent een opdracht toestuurt krijgt de student een pushmelding. Hij of zij kan kiezen om deze opdracht te accepteren en individueel, in teamverband of klassikaal te volbrengen, waarmee vervolgens ‘coins’ verdiend kunnen worden. Op deze manier wordt de student beloond voor zijn prestatie. De coins kunnen worden gekoppeld aan studiepunten en vormen daarmee een extra motiverende laag over het onderwijs.

Online docenten dashboard

De verdiende coins worden per student en/of klas bijgehouden. Met een online dashboard zijn voor docenten diverse ranglijsten zichtbaar. Dit geeft de mogelijkheid om goed presterende studenten periodiek te belonen. De beloning is niet de enige motiverende factor voor studenten. Inzicht in de prestaties, uiteraard met inachtneming van de privacyregels, zorgt voor acceptatie en waardering vanuit de sociale omgeving. Dit is de krachtigste en effectiefste vorm van belonen. Ook de autonomie die de student krijgt doordat hij opdrachten zelf kan accepteren werkt sterk motiverend.

Competitie, uitdaging en cultuur

De ranglijsten brengen enige mate van competitie met zich mee, waardoor het onderwijs als uitdagender ervaren wordt, wat het studieresultaat mogelijk ten goede komt. Het geeft studenten een extra stimulans om hoger te scoren dan de vereiste 5,5, die vaak nodig is voor het behalen van de studiepunten.

Monitoring van en met studenten

Een bijkomend voordeel is dat de app een zeer interessante managementtool voor onderwijscoördinatie bevat. Realtime dashboards maken het mogelijk om (samen met de studenten) de vinger aan de pols te houden gedurende de onderwijsperiode, in plaats van achteraf te sturen op rendementen.

Toepassing

De College Coins app kan flexibel worden ingezet in een curriculum. Het programma kan worden gekoppeld aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. Dit kan in combinatie met specifieke modules en/of onderwijseenheden, maar het is ook mogelijk om College Coins aan semesters, jaren of zelfs volledige (vierjarige) programma’s te koppelen. De app biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de veranderende wensen vanuit het werkveld. Zo kunnen ook snel en eenvoudig opdrachten van bedrijven worden uitgezet bij een grotere populatie studenten zonder langdurig begeleidingstraject.


Wilt u meer weten?

NEEM CONTACT OP

Stappenplan implementatie

  1. Kennismaking door middel van gratis demo.
  2. Inventarisatie van de startperiode.
  3. Inventarisatie van de te implementeren opdrachten.
  4. Training van de docenten.
  5. Implementatie (met begeleiding vanuit Edumundo).

Deze video toont het gebruik van de College Coins app op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Voorbeeld: de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dit jaar is op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) het Instituut Bedrijfskunde in het propedeusejaar van start gegaan met de College Coins app. De HAN gebruikt de College Coins app binnen het U.R. Business concept. Bij binnenkomst worden studenten direct in de rol van startend professional gezet. Het uitgangspunt is dat klassen gedurende een blok, semester of een heel jaar zelf een business unit runnen, vallend onder een holding (het instituut/opleiding/faculteit). De studenten zijn medewerkers van deze business unit. De business units concurreren met elkaar door middel van groeps- en individuele prestaties. Binnen dit grote concept maakt de College Coins app het versturen van opdrachten, het toeschrijven van coins en het bijhouden van resultaten mogelijk.

De opdrachten die studenten toegestuurd krijgen via College Coins zijn bij de HAN veelal opdrachten uit het bedrijfsleven. Daarnaast zijn opdrachten afkomstig vanuit de interne functionaliteiten van de HAN, zoals marketing en communicatie. Bij de meeste opdrachten vervullen de studenten de rol van consultant. Op deze manier ontstaat er een win-winsituatie. De opdrachtgevers krijgen relevante input van studenten met een frisse blik en de studenten krijgen actuele opdrachten vanuit de praktijk.

"Ondanks het feit dat het hele concept pas een aantal weken draait zien we reeds een aantal verbeteringen. Studenten zijn positief en gaan door de challenges eerder aan de slag. Daarnaast zijn de uitwerkingen van challenges veel creatiever en origineler. Het competitie element zorgt ook voor een stuk extra saamhorigheid en binding binnen de klas! De sfeer in de klassen lijkt daardoor beter en dat is, naast aandacht voor de student, een hele belangrijke factor voor studiesucces"
- Stephan Plat, coördinator van de HAN
de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In tegenstelling tot een Edubook worden de kosten voor de College Coins applicatie door opleidingen betaald.

Wanneer u meer informatie over gamification wenst of nieuwsgierig bent naar de ervaringen met de College Coins app bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lees dan de blog op onze website.

Top