Webinar

10 Oktober 2019 Het seminar over Learning & Development

Geplaatst op 12:00

Op donderdag 14 november 2019 organiseert Edumundo een gratis seminar voor hbo-docenten uit heel Nederland op Hogeschool Windesheim in Almere. Het thema van dit kennisevenement is:

Toekomstbestendig onderwijs: toetsing, flexibilisering en nog veel meer!

Graag nodigen wij u uit voor deze inspirerende middag in Almere die wordt aangevangen met een gezamenlijke lunch. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel, waarbij u de gelegenheid hebt om kennis uit te wisselen met de sprekers, collega's en de medewerkers van Edumundo.

U kunt zich ook aanmelden voor een persoonlijke demo van een Edubook of businessgame naar keuze voorafgaand aan of aansluitend op het evenement.


Het is helaas niet meer mogelijk om u voor dit seminar aan te melden. Neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie.

De sprekers zijn bekend!

'Welkom/openingswoord'
Drs. Kees Stolwijk MBA, directeur Windesheim Flevoland
Een leven lang leren is geen keuze meer! Dankzij technologische kansen beweegt onze samenleving zo snel, dat we als individuen maar één keus hebben: meebewegen. Meer dan ooit ben je 'nooit af'. Jonge afstudeerders lijken enerzijds klaar voor de wereld, maar groeien anderzijds op in een tijd waarin alles verandert. Waar banen verdwijnen, maar je weet nog niet welke. Waar de economie verschuift, maar je weet nog niet hoe. Waar politiek-bestuurlijke processen transformeren, en 'factchecking' belangrijker is dan ooit. Hoe bereiden we eindejaars studenten hierop voor? Welke tendensen spelen er? Hoe kan de korte termijn ons op de lange termijn van dienst zijn? En welke attitude is noodzakelijk om een leven lang te blijven leren?
Annette Dölle, processor, spreker en auteur: “Nooit af – een leven lang leren”
Maatschappelijke ontwikkelingen en de grote dynamiek op de arbeidsmarkt vragen om flexibeler onderwijs. Hoe kunnen onderwijsinstellingen inspelen op de verschillen in leervragen en leerbehoeften van de doelgroepen die zij bedienen? Welke mogelijkheden zijn er om meer ruimte te creëren voor maatwerk?
Flexibiliseren van onderwijs biedt verschillende mogelijkheden in het wat, wanneer en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat. Het biedt tevens de kans om na te denken over de verschuiving en verbreding die plaats gaan vinden in de rol van docenten. Er wordt namelijk veel meer gevraagd dan enkel kennisoverdracht.
Wouter Jacobs, Manager Advies bij CINOP: “Flexibilisering in het onderwijs”
Uit onderzoek is gebleken dat gamification in het onderwijs, mits goed toegepast, leidt tot meer betrokkenheid en motivatie van studenten. Bij gamification wordt al snel gedacht aan het spelen van games, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Het draait vrijwel altijd om het creëren van betrokkenheid, autonomie en het ontwikkelen van competenties. Dat heeft vervolgens weer effect op het leerrendement. In deze presentatie worden concrete toepassingen, de do’s en don’ts en de effecten van gamification in het onderwijs gedeeld.
Stephan Plat, propedeusecoördinator van het Instituut Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “Inzichten in de laatste ontwikkelingen van gamification”
Toetsen worden gebruikt om verantwoorde beslissingen te nemen over de beroepsbekwaamheid van studenten. Steeds vaker worden er kritische vragen gesteld over de kwaliteit van toetsen, de waarde van beoordelingen en de kwaliteit van (praktijk)beoordelaars. Hoe kunnen hbo-opleiders toetsing inzetten om de ontwikkeling van de student te stimuleren, zodat die student de complexe vaardigheden en competenties verwerft die hij nodig heeft op de arbeidsmarkt? In deze presentatie wordt u meegenomen in een vernieuwende visie op toetsing: programmatisch toetsen, een concept waarin toetsen een essentieel onderdeel vormen van het leerproces van de student.
Dr. Tamara van Schilt-Mol, associate lector Toetsen en Beoordelen bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “Eigentijds beoordelen in het hoger onderwijs: fouten maken moet!”

Via onderstaande button kunt u zich aanmelden voor het evenement.

Het betreft een gratis evenement, maar indien u zonder af te melden niet aanwezig bent, ontvangt uw werkgever hiervoor een factuur van € 50,-. Dit bedrag komt ten goede aan Stichting Edukans.

Locatie

  • Windesheim Flevoland
  • Hospitaaldreef 5 in Almere
  • Routebeschrijving
  • Let op: parkeren is op eigen kosten

Het is helaas niet meer mogelijk om u voor dit seminar aan te melden. Neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie.
Seminar
Top